Yung chrome ko kasi na-translate from Filipino to English! At puro CONYO ang lumabas sa mga text post na mga fina-follow ko! Sobrang laughtrip talaga ‘ko! Pati url ni idol kinulimutan, na-translate!

31 notes
Breakaway Theme
Design by Athenability
Powered by Tumblr